Generalforsamling

Kære medlemmer af Lohals Sejlklub.

Den 5. maj, skal bådene i vandet, og traditionen tro afholder vi vores årlige generalforsamling samme dag.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 5. maj kl. 11.

Efter generalforsamlingen hejser vi klubbens stander, og vi byder på lidt mad, øl og vin til en halvtredser.

Den officielle dagsorden for generalforsamlingen, regnskab m.v. samt tilmelding til spisning udsendes midt i april.

Kontingent for 2018 skal gerne indbetales inden den 1. april, på følgende konto;

Reg. / konto nr. 08 60 – 81 59 46 99 22

350,- for familier

250 ,- for enlige

Bedste hilsner

 

Flemming Gräs

Formand

Lohals Sejlklub

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
  4. Fastsættelse af næste års kontingent.
  5. Indkomne forslag. Sendes til formanden senest 14 dage før
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af kritisk revisor.
  8. Eventuelt.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Hvis du efterfølgende ønsker at deltage i den fælles frokost i Banjen, så tilmeld dig på formanden mail flemminggras@gmail.com Husk at medbringe en halvtredser