Kære besøgende – siden er under ombygning. Vi bygger løbende.

Lohals Sejlklub er kendetegnet ved at medlemmerne er en blanding af fastboende og sommerhusgæster som benytter vore tilbud og faciliteter i havnen.

Klubben har til huse i gode lokaler i ” Banjen” på havneområdet, hvor man bla. finder udstyr til kajakker, registreringslister, meddelser samt mulighed for samvær på klubaftner og generalforsamlinger. Det forventes at man i fællesskab og hver især, holder lokalet ryddeligt og pænt. Nøgle til klubhus kan fås hos kassereren.

 

Medlemskab

Priser for medlemskab i sejlklubben er for sæson 2018 fastsat til:

Famillie (husstand) Kr 350,-

Enkeltpersoner  Kr 250,-

Beløbet skal indbetales med tydelige angivelse af navn og adr. til  Fynske Bank 0860 – 8159469922 

Perioden er  fra 1. april til og med 31 Marts efterfølgende år. Det er en forudsætning at man er registreret som medlem og selvsagt, at kontigent er betalt. Hvis man er i tvivl bedes man rette henvendelse til klubbens kasserer. Det gælder især også at telefonnumre og evt. mailadresse er korrekt registreret.

Nøgle til klubhus skal betales og kvitteres for særskilt.